EE EN LV RU
+371 27085971
 
 

Tagastab:

1. Ostjal (edaspidi "ostja"), kes on tarbija (füüsiline isik), on õigus põhjusi esitamata kaup 14 (neljateistkümne) päeva jooksul taganeda, kui seda ei ole kasutatud, kahjustatud või selle välimus pole oluliselt muutunud, s.t. st kauba või selle pakendi välimust muudeti ainult siis, kui see on vajalik vastuvõetud kaupade kuvamiseks. Ostja peab seda õigust kasutama vastutustundlikult ja tagastama toote originaalpakendis, samuti tagastama kõik toote komponendid. Kauba tagastamise kulud peab kandma Ostja.
2. Kauba tagastamisel vastutab Ostja kauba väärtuse languse eest, mis on toimunud seoses toimingutega, mis ei ole vajalikud kauba tüübi, omaduste ja toimimise kindlaksmääramiseks.
3. Kauba tagastamine toimub:
* Baltic Moto Parts pood - Pildas 16, Riia, LV-1035, Läti.
* kasutades Omniva pakivõrku, märkides paki vastuvõtva paki "Rīgas T / C RIMI Nīcgale pakk", saaja telefoninumber. +371 27085971
* kasutades DPD Pickup pakivõrku, märkides paki vastuvõtva paki "Paku Skapis Maxima XXX Deglava", saaja telefoninumber. +371 27085971
4. Pärast tagastatud toote kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist tagastab müüja ostjale toote (toote) ja selle tarnekulude eest raha (14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates toote tagastamisest). Kui tagastatakse ainult osa kaupadest, hüvitatakse kohaletoimetamiskulud ainult juhul, kui teistele sama tellimuse kaupadele eraldi ostes kohaldataks madalamat tariifi kui tariifile, mida kohaldatakse kauba ostmisel koos tagastatud kaubaga, ja ainult sel määral, mis on võrdne selle tariifierinevusega. Kui kauba tagastamiseks valiti mõni muu meetod, mis erineb Müüja pakutavast, mille tagajärjel tekkisid ebaproportsionaalsed ja suuremad kulud, ei ole Müüja kohustatud selliseid tagastamiskulusid katma.
5. Toode tuleb tagastada originaalpakendis (koos juhiste ja garantiikaardiga, kui täpsustatud dokumendid tarniti koos tootega). Tagastamisel tuleb esitada käibemaksuarve ja tellimuse number.
6. Ostja vastutab tagastatud kauba komplekti eest. Kui Toode pole valmis, siis müüja tagastatud kaupa vastu ei võta.
7. Ostja ei saa kasutada veebipoest ostetud Kauba tagastamise õigust, kui:
7.1. Toode on valmistatud vastavalt ostja juhistele või toode on selgelt isikupärastatud (kohandatud ostja isiklikele vajadustele);
7.2. Toode on kiirestiriknev või peagi aegub;
7.3. Ostja on avanud toote pakendi, mida tervise ja hügieeni huvides ei saa tagastada;
8. Juriidilistele isikutele (ettevõtjatele) ei kehti õigus kauglepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul põhjusi esitamata taganeda.


Toote kvaliteet:


9. Tootefotod on ainult illustratiivsed, originaaltooted võivad näidatud toodetest erineda. Esitatud fotosid ei saa kasutada väidete alusena. Toode loetakse nõuetele vastavaks, kui see vastab veebipoes pakutavale näidisele, mudelile või kirjeldusele.
10. Kui toode on sobimatu kvaliteediga, võib ostja pöörduda Baltic Moto Parts poodi - Pildas tänav 16, Riia, LV-1035, Läti.
12. Potentsiaalselt nõuetele mittevastavad kaubad tarnitakse esmalt Baltic Moto Parts poodi - Pildas tänav 16, Riia, LV-1035, Läti. Ainult siis, kui on kindlaks tehtud, et toode on madalama kvaliteediga toode, saab ostja taotluse nõuetele mittevastava kvaliteediga kauba järele täita.
13. Garantiihoolduse kestus on 7 kuni 30 (seitse kuni kolmkümmend) kalendripäeva. Erandjuhtudel, kui kaup saadetakse teises EL-i riigi garantiiteeninduskeskustesse, võib toote garantiihoolduse protsess võtta olenevalt kauba iseloomust 14–70 (neliteist kuni seitsekümmend) kalendripäeva. Rõhutame, et kõikidel juhtudel üritame garantiiteeninduse protsessi võimalikult lühikese aja jooksul rakendada.
14. Toote tootja garantiikohustused kehtivad ainult juhul, kui toote töötingimusi ei ole rikutud. Enne toote kasutamist peab ostja hoolikalt läbi lugema toote kasutusjuhendi, kui see on olemas.
15. Garantiihoolduskeskusest ja / või müüjalt garantiita hoolduseks üle võtmata kaupu hoitakse 3 (kolm) kuud. See periood algab esimesest ostjale teavitamisest, kasutades tema edastatud kontaktandmeid (telefon, e-posti aadress jms), et ostja saaks garantiiteeninduskeskusest tagastatud toote vastu. Kui ostja ei saa kaupa määratud tähtaja jooksul, on müüjal õigus kaupa enam mitte ladustada, kaupa saab kasutada. Sel juhul ei vastuta müüja ostmata teabe eest, mis jääb vastuvõetamata tootesse, ega ostja muude kahjude eest, mis on seotud toote sellise hävitamisega.
16. Müüja antud garantii ei piira ostja õigusi, mis sobimatu kvaliteediga toote või teenuse ostmisel on õigusaktidega kehtestatud. Kaupade kvaliteeti, tagastamist ja muid ostu-müügitingimusi puudutavad vaidlused lahendatakse vastavalt kauba ostu-müügi eeskirjades kindlaksmääratud korrale ja Läti Vabariigi õigusaktide alusel.
17. Kõigile küsimustele vastame e-posti teel info@moto-parts.lv ja telefonil +371 27085971.
18. Ostja ja müüja vahelised vaidlused lahendatakse vastastikuste läbirääkimiste teel. Kui müüja keeldub ostja kaebust rahuldamast või kui ostja ei nõustu müüja pakutud lahendustega ja tuvastab, et tema õigusi või huve rikuti, võib ostja esitada kaebuse tarbija vaidluste kohtuvälise lahendamise komisjonile ( Lisateave vaidluste lahendamise kohta on saadaval aadressil http: // www. ptac.gov.lv/lv).
19. Lisaks eeltoodule võib ostja Veebisaidilt ostetud kaupade või teenustega seotud vaidluste lahendamiseks kasutada elektroonilist vaidluste lahendamise platvormi (ODR). Lisateave http://ec.europa.eu/odr.


Ebarahuldava kvaliteediga või mittetäielikult komplekteeritud kaubad

20. Ostja, kes soovib esitada pretensioone sobimatu kvaliteediga või mittetäieliku komplekteeritud kauba kohta, võib seda teha Baltic Moto Parts kaupluses või e-posti aadressil info@moto-parts.lv.
21. Ostja peab kaebuse esitamisel esitama järgmise teabe:
21,1. Toote tellimuse number;
21,2. Toote defekt, kahjustuse tunnused või puuduv osa tuleb ära näidata / nimetada;
21,3. Esitada tuleb muud tõendid, näiteks kauba foto, defektikoha foto (kui see on mehaaniline vigastus ja seda on võimalik teha), foto kauba pakendist jne. C.
22. Ostja peab kaebuse esitamisel märkima ühe nõude lahendamise viisidest:
22,1. Müüja peab kõrvaldama toote mittevastavuse - puudused, kui puudusi saab mõistliku aja jooksul ilma hüvitiseta kõrvaldada;
22,2. vähendage vastavalt ostuhinda;
22,3. asendada Toode sarnase sobiva kvaliteediga tootega, välja arvatud juhtudel, kui puudused on väikesed või need on põhjustatud Ostja süül;
22,4. lepingust üles öelda ja ostjale toote eest tagasi makstud summa tagastada, kui nõuetele mittevastava kvaliteediga kaupade müük on tellimuse oluline rikkumine.
23. Nõude kaalumisel tuleb vastata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tagastamise korral tagastab müüja Ostjale toote ja selle kohaletoimetamise kulud. Kui tagastatakse ainult osa kaupadest, hüvitatakse kohaletoimetamiskulud ainult juhul, kui teistele sama tellimuse kaupadele eraldi ostes kohaldataks madalamat tariifi kui tariifile, mida kohaldatakse kauba ostmisel koos tagastatud kaubaga, ja ainult selles ulatuses, mis on võrdne selle tariifivahega.


Kahjustatud saadetis

24. Kontrollige kulleri juuresolekul koju toimetatud paki kvaliteeti. Kui leiate, et see on kahjustatud:
24,1. märkige see toote tarninud kullerile;
24,2. saadetise saatedokumendis märkida, et pakend on kahjustatud, ja täitke koos kulleriga pakendi kahjustuste (ülevaatuse) protokoll;
24,3. kontrollige pakendi sees olevat kaupa ja kui see on kahjustatud, registreerige see fotodega. Kauba tagastamise protseduuri jaoks on vaja fotosid;

Võta meiega ühendust
Tarnetingimused
Kaupade tagastamine ja raha Tagasimakse
Privaatsuspoliitika